Bedre kommunikation

Gør kommunikationen bedre – sæt effektivt ind

Misforståelser, frustrationer eller blot en mængde uudnyttede potentialer. Min erfaring er, at udfordringerne er mange, hvis I kigger kommunikationen efter. Og det behøver ikke at være så svært at gøre noget ved. Det handler blot om at sætte rigtigt ind.

Ofte bliver det underholdende kurser og dyre analyser i stedet for effektive forandringer, hvis man ikke planlægger indsatsen strategisk. Lav analyser, der gør en forskel, og kurser, der begynder en forandring af kommunikationskulturen. Så begynder kommunikationen at virke.

Her er et par eksempler på, hvor forandringen mod bedre kommunikation er godt på vej

Alle ret!

Uklarheder, tidsspilde og stor skrivefrustration var nøgleordene hos Forsvarskommandoen. Forbedringerne er sat effektivt i gang med en konstruktiv måling af de ofte meget komplicerede tekster, og en indsats hvor alle – uanset antallet af stjerner på skulderen – fik sparring og nye værktøjer. Et godt samspil mellem eksterne og interne kompetencer sikrede, at forandringerne ikke forsvinder, men kan blive til varige resultater:

Anne Katrine Lund har med sit professionelle overblik og sans for virksomhedens kultur, udfordringer og potentiale, sikret at Forsvarskommandoen fik sat en moderniseringsproces rigtigt i gang. Hun har samtidigt fungeret som mentor for Forsvarskommandoens kommunikationssekretariat, så vi er rustet til at videreføre processen. Forsvarskommandoen kan kun give Anne Katrine Lund den varmeste anbefaling. Det bliver ikke bedre!  Helena Winther Ishøy, kommunikationsrådgiver

208 spejlbilleder

Vi skal styrke ledernes kommunikation. Sådan lød udfordringen i Nets. Vi lagde en klar strategi, forankrede et nyt sæt idealer hos topledelsen og gik i gang med at rådgive alle ledere indviduelt. 1½ times retorisk rådgivning med Kommunikationsspejlet var midlet. Og målet blev indfriet:

Kommunikationen blev styrket overalt. Lederne blev bevidste om, at kommunikation ikke blot handlede sig om, at stille sig op på en ølkasse eller føre ordet på et afdelingsmøde, men i lige så høj grad, hvordan man begrundede opgaver og prioriteringer i hverdagen, og fik det perspektiveret til virksomhedens overordnede strategi. Pernille Kylling, Vice President, Communications.

 

Rådgiv kunderne klart

Ding dong. Toget er aflyst! Trafikinformationen knirkede, og DSB og Banedanmark besluttede at samarbejde om at gøre det bedre. Som strategisk sparringspartner hjalp jeg til at udvikle metoder fra målinger til uddannelse, site og e-læring, så de tusindvis af ledere og medarbejdere kunne gøre det bedre.

Tilfredsheden med vores trafikinformation er steget på alle målepunkter, som rådgiver var Anne Katrine eminent til alt fra udvikling af strategi til implementering eller et hurtigt blik på en PP før et afgørende møde. Hun fungerede som fast sparringspartner og hjalp os til selv at løfte udfordringerne bedre og bedre, så vi kan blive ved at forbedre trafikinformationen.  Louise Christensen, projektleder

 

Raseri og effektivitet

Jeg flyver aldrig mere med SAS… Kontakten til vrede kunder er svær. De kan være meget skadelige for omdømmet, men kan også vendes til at blive gode ambassadører, hvis man håndterer kontakten klogt. Det besluttede SAS sig for at gøre. En analyse af kontakt- og arbejdsformen i de internationale customerrelations-afdelinger var udgangspunktet for en forandringsproces.  Den gjorde både teksterne målbart bedre, og samtidig skribenterne dobbelt så effektive.

Det var ikke været let at ændre vaner og samarbejdsformer, men det har haft den positive sidegevinst, at vi er blevet langt bedre til at arbejde sammen om at gøre teksterne bedre. Langt flere synes det er sjovt at skrive, og kunderne er heldigvis langt mere tilfredse med deres svar”. Helle Fuhrmann, daværende leder for Customerrelations.

Læs evt. mere om processen i artiklen “Jeg er så vred, så hør på mig “. Den kan du finde under menupunktet “Viden, der gør en forskel”